BOARD

Board Members 2019:

 • Ordförande: Seth Von Dardel
 • Kassör: Chloe Nauta
 • Tove Wennström
 • Nadja Carlborg
 • Julia Kinsolving


Board Dates 2019:

 • May 5 - Notes
 • June 3
 • September 8
 • October 6
 • November 3
 • December 8

Useful Documents